Vision. Viral. Value

Vision. Viral. Value

Kiên định tầm nhìn
Bền bỉ lan tỏa
Nâng tầm giá trị Việt

WHO WE ARE / CHÚNG TÔI LÀ AI

WHO WE ARE / CHÚNG TÔI LÀ AI

K.V.N.H was founded in July 2021 in the circumstance of Covid19 pandemic in Vietnam.

The birth of KVNH is the founder's ambition to create Vietnamese products to protect people's health and reach out globally, affirming with the world that Vietnam which owns golden forests and silver seas is the world's herbal warehouse. Our products are qualified enough to compete with the national treasures all over the world.

K.V.N.H được thành lập từ tháng 07/2021 trong bối cảnh dịch Covid hoành hành khốc liệt tại Việt Nam.

Sự ra đời của KVNH là mong mỏi của người sáng lập muốn mang các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam bảo vệ sức khỏe người Việt và vươn ra toàn cầu, khẳng định cùng thế giới, Việt Nam sở hữu rừng vàng biển bạc, Việt Nam là kho thảo dược của thế giới, sản phẩm của chúng tôi đủ tự tin về tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ để sánh vai cùng quốc bảo của bạn bè quốc tế.

VISION / TẦM NHÌN

KVNH considers red lingzhi mushroom as the core raw material source in developing and diversifying product lines in the future. KVNH's long-term vision is a pioneering and leading enterprise in the field of manufacturing and distributing deeply processed products of red lingzhi mushroom.

KVNH lấy Nấm hồng chi là nguồn nguyên liệu lõi trong trọng tâm phát triển và đa dạng hóa các dòng sản phẩm trong tương lai.

KVNH với tầm nhìn dài hạn là doanh nghiệp tiên phong và hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm chế biến sâu về Nấm hồng chi.

VISION / TẦM NHÌN
MISSION / SỨ MỆNH

MISSION / SỨ MỆNH

Our mission is to accompany people in Kontum and medicinal areas across Vietnam, enjoy the great nutritional and economic value of red lingzhi mushroom, and commit to diversifying the ecosystem mushroom in the future vice versa.

Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành của người dân tại Kontum và các vùng dược liệu trên khắp Việt Nam, tận hưởng giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế tuyệt vời từ Nấm hồng chi, và cam kết làm đa dạng hệ sinh thái Nấm hồng chi trong tương lai.

CORE VALUE / GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Customers' health is our focus: 

- Commitment - Responsibility - Kindness - Love -

Đặt khách hàng là trung tâm, chúng tôi vận hành dựa trên 4 giá trị cốt lõi:

 - Cam kết - Trách nhiệm - Tử tế - Yêu thương - 

CORE VALUE / GIÁ TRỊ CỐT LÕI
return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call